การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2251270
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
34
151
757
1557
4107

 

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำกับดูแล

 

กิจกรรมการดำเนินการ

 

จัดการบรรพิเศษและถ่ายทอดผ่านระบบ Video Conference ให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.ทั่วประเทศได้รับชมด้วย ประชาสัมพันธ์ Infographic Audit Alert เรื่ององค์ประกอบคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบจะดำเนินการอย่างไร ประชาสัมพันธ์ Infographic การตรวจสอบแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ Intranet ประชาสัมพันธ์ Infographic กระบวนการคุณภาพ QWP งานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประชาสัมพันธ์ Infographic ประกาศคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

จัดสัมมนาระบบงานจัดหา ปี 2562

 

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter