การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2285810
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
125
109
1055
3034
6323

การบรรจุและแต่งตั้ง

 

การบรรจุ ปี 2563

การแต่งตั้ง ปี 2563

เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ไม่มีการบรรจุพนักงานใหม่

คำสั่ง กฟผ. ที่ ข. 2/2563 เรื่อง การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่งบังคับบัญชา
คำสั่ง กฟผ. ที่ ข. 4/2563 เรื่อง การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่งบังคับบัญชา
คำสั่ง กฟผ. ที่ ข. 5/2563 เรื่อง การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่งบังคับบัญชา
คำสั่ง กฟผ. ที่ ข. 6/2563 เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งบังคับบัญชา
คำสั่ง กฟผ. ที่ ข. 7/2563 เรื่อง การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่งบังคับบัญชา
คำสั่ง กฟผ. ที่ ข. 8/2563 เรื่อง การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่งบังคับบัญชา
คำสั่ง กฟผ. ที่ ข. 9/2563 เรื่อง การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่งบังคับบัญชา
คำสั่ง กฟผ. ที่ ข. 10/2563 เรื่อง การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่งบังคับบัญชา
คำสั่ง กฟผ. ที่ ข. 14/2563 เรื่อง การแต่งตั้งและให้พ้นจากตำแหน่งบังคับบัญชา
คำสั่ง กฟผ. ที่ ข. 24/2563 เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งบังคับบัญชา
คำสั่ง กฟผ. ที่ ข. 26/2563 เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งบังคับบัญชา
คำสั่ง กฟผ. ที่ ข. 27/2563 เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งบังคับบัญชา
คำสั่ง กฟผ. ที่ ข. 29/2563 เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งบังคับบัญชา
คำสั่ง กฟผ. ที่ ข. 32/2563 เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งบังคับบัญชา
คำสั่ง กฟผ. ที่ ข. 34/2563 เรื่อง การแต่งตั้งตำแหน่งบังคับบัญชา

 

 
 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter