การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2251281
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
45
151
768
1568
4107

 

 

ประมวลจริยธรรม

 

ไฟล์แนบ     ดู    
ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 346 ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ searchicon
ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 347 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน searchicon
บันทึกผู้ว่าการ ที่ ผวก.12/2551 เรื่อง จรรยาบรรณ กฟผ. searchicon
ผู้รับผิดชอบจัดให้มีมุมจริยธรรม กิจกรรม และคู่มือการเสริมสร้างพฤติกรรม "เก่งและดีแบบ EGAT" searchicon

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter