การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2293923
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
134
95
823
3454
7693

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


Key Message ธรรมาภิบาล

ประจำเดือนมกราคม 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประจำเดือนมีนาคม 2563

ประจำเดือนเมษายน 2563

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 

 


Audit Alert

ตอนค่าใช้จ่ายเดินทางกรณีเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง ตอนข้อพึงระวังการบันทึกข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลเอกชน ผู้ป่วยนอก (3,600) ด้วยตนเอง ตอนการจัดเก็บเอกสาร การเบิกค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลเอกชน ผู้ป่วยนอก (3,600) Online ตอนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช่จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตอนแนวทางปฏิบัติในการควบคุมพัสดุกรณีพัสดุเกินบัญชี  ตอนการควบคุมการใช้อาวุธปืน

 


อุทาหรณ์ก่อนทำผิด

ตอนแล้วฉันจะได้อะไรบ้างมั๊ย ตอนกรณีเบิกค่าเครื่องดื่มโดยใช้ใบเสร็จรับเงินปลอม ตอน Work From Home อย่างไรไม่ให้ผิดวินัย กฟผ. 

 

 
 
 
 
 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter