ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F

ที่ สายงาน ชื่อโครงการวิจัย / End user หน่วยงาน งบประมาณ (บาท) ระยะเวลา IO หมายเหตุ อนุมัติ ปี พ.ศ. อนุมัติปิด ปี พ.ศ.
1 รวย. การพัฒนาโปรแกรมจำลองระบบควบคุมเพื่อใช้ในการตรวจสอบวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ม. พระจอมเกล้าธนบุรี 10,553,300 24 เดือน SS03X3008279 อนุมัติ
พค. 60
2560  
2 รวย. โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือการดัดแปลง (รวม 60,282,205.7 บาท) สวทช. 24,939,464 30 เดือน SS03X3008280 อนุมัติ
5 มิย 60
2560  
3 รวย. การวินิจฉัยสภาวะความผิดปกติของอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติชนิดสุญญากาศ และชนิดน้ำมัน โดยการวัดสัญญาณเสียงสัญญาณการสั่นร่วมกับการวัดสัญญาณกระแสไฟฟ้ามอเตอร์ขณะทำงาน ม. เทคโนโลยีมหานคร 11,771,680 24 เดือน Funded IIR010100089001 อนุมัติ
มิย 60
2560  
4 รวย. โครงการลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 24,694,680 24 เดือน SS03X3008309 อนุมัติ 11 พย 60 2560  
5 รวย. การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ของบ้านและอาคาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 6,766,000 1 ปี SS03K3008331 รวค. อนุมัติ 19 มค 61 2561  
6 รวย. การประเมินความเสื่อมและผลการประหยัดตลอดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มหาวิทยาลัยนเรศวร 9,976,817 1 ปี 6 เดือน SS03K3008332 รวค. อนุมัติ 19 มค 61 2561  
7 รวย. การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความต้องการการใช้ไฟฟ้าด้วยระบบแบตเตอรี่ในระดับครัวเรือนในประเทศไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  6,932,792 1 ปี SS03K3008333 รวค. อนุมัติ 19 มค 61 2561  
8 รวย. การพัฒนาระบบผลิตความร้อนจากพลาสมา อจพ. 4,093,000 6 เดือน SS03B3008334 อจพ. อนุมัติ 14 กพ 61 2561  
9 รวย. การจัดกิจกรรม Hackathon สำหรับดำเนินการจัดโครงการประกวด แข่งขันด้านแนวคิดและผลงาน เพื่อค้นหาแนวคิดนวัตกรรมใหม่ที่สามารถต่อยอดโครงการวิจัย พัฒนาธุรกิจสู่เชิงพาณิชย์ เกิดเป็นธุรกิจต่อยอดหรือธุรกิจใหม่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  500,000 17 - 20 พค 2561 SS03S3008352 รวพม. อนุมัติเมื่อ 3 เมย. 61 2561  
10 รวย. การนำโซล่าร์เซลล์กึ่งใสมาใช้กับเกษตรกรรมการปลูกพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 15,146,210 1 ปี SS03S3008354 รวพม. อนุมัติ 3 เม ย 61 2561  
11 รวย. การพัฒนาแบบจำลองสำหรับพยากรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในเขตร้อนชื้น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 5,035,293 1 ปี SS03S3008355 รวพม. อนุมัติ 3 เม ย 61 2561  
12 รวย. E8-Power Buoys ทุ่นลอยน้ำสำหรับผลิตกำลังไฟฟ้าของท่าเรือโดยสารเลียบคลอง แม่น้ำ และเป็นแนวบังลดความแรงของกระแสน้ำขนาดพิกัด 3 kW มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 15,436,084 1 ปี SS03S3008356 รวพม. อนุมัติ 3 เม ย 61 2561  
13 รวย. การศึกษาประโยชน์และต้นทุน (Cost benefit) ของ Disruptive Technologies ในกิจการไฟฟ้าของประเทศไทย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI 3,722,730 8 เดือน SS03B3008363 อจพ. อนุมัติ 25 เมย 61 2561  
14 รวย. การศึกษาศักยภาพผลการผลิตไฟฟ้าและการพัฒนาต้นแบบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดรวมแสง (CPV) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 12,162,003 1 ปี 6 เดือน SS03S3008366 รวพม.อนุมัติ 26 เม ย 61 2561  
15 รวย. การวิจัยพัฒนาอัลกอริทึมวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และระบบสืบค้นข้อมูล เพื่อการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างชาญฉลาดและการสร้างฐานข้อมูลนักวิจัย/นวัตกรและงานวิจัย/นวัตกรรมระดับสากล สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย 10,418,291 2 ปี SS03S3008367 รวพม. อนุมัติ 4 พค 61 2561  
16 รวย. 20C Discharge C-Rate & Pole Solid State Battery (Lithium Ion Phosphate Microfilm Battery Research Project) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 45,748,900 1 ปี SS03S3008373 ชพมม. อนุมัติ 22 พค 61 2561  
17 รวย. แพลตฟอร์ตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ และจัดทำแผนที่นำทางแพลตฟอร์มดิจิทัลการไฟฟ้าแห่งชาติ ความร่วมมือสามการไฟฟ้า 12,000,000 2 ปี SS03S3008374 อวม. อนุมัติ 22 เมย 61 2561  
18

รวย.

ระบบสมาร์ทไมโครกริดบ้านขุนกลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 31,485,859 1 ปี SS03B3008423 ชอสก. ทำการแทน รวย. อนุมัติ 28 พ.ย. 61 2561  
        251,383,103          

research20