• ข่าววิจัยและพัฒนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 1

      - ผู้ว่าการ กฟผ. มอบสิ่งประดิษฐ์ สถาบันอาชีวศึกษา จำนวน 6 โครงการ ให้กับชุมชนในพื้นที่รอบเขื่อนสิรินทร จ.อุบลราชธานี

  • ข่าววิจัยและพัฒนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 2

      -ชผน. นำทีมนักประดิษฐ์ กฟผ. คว้า 4 รางวัล จากเวที 46th International Exhibition of Invention of Geneva

  • ข่าววิจัยและพัฒนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 3

      -อจพ. จัดงาน EGAT INNOVATION SHOWCASE 2018 นำเสนอนวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาค

  • ข่าววิจัยและพัฒนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 4

      - ผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมลงนาม  MOU และเสวนาในงาน  CEO  FORUM    : Electricity R&I Challenges  in the 21st Century " พลังงานไฟฟ้าก้าวไกล วิจัยนำไทยยั่งยืน"

  • ข่าววิจัยและพัฒนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 5

      กฟผ. ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานภาคนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2561

  • ข่าววิจัยและพัฒนา ปีที่ 12 ฉบับที่ 6

      - กฟผ. คว้า รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ในการประกาศรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2561

research20