ค้นหาคำที่ต้องการกด ctrl + F                  
IO. Job No. ชื่อโครงการวิจัย ผู้เสนอโครงการ กรอบวิจัย งบประมาณ:บาท วันเริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ วันที่อนุมัติปิดโครงการ ประเภทโครงการวิจัย ปีที่อนุมัติ ปีที่อนุมัติปิด
-- 512 ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบ Stationery Battery ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 305,000 25 ก.ค.49 24 ก.ค.50 22 มี.ค.50 ภายใน 2549 2550
-- 544 พัฒนาและผลิต Breaker Failure Relay ฝ่ายระบบควบคุมและป้องกัน 1 515,350 1 ม.ค.48 31 ธ.ค.50 3 มิ.ย.50 ภายใน 2549 2550
        Total 820,350            

research20