• ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 1 วันที่ 4 มกราคม 2560

     -  คบวน. กฟผ. ครั้งที่ 12/2559 อนุมัติโครงการวิจัย งบประมาณ 9.2 ล้านบาท

 •  ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 2 วันที่ 24 มกราคม 2560

     - อจพ. เชิญผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมงานเปิดตัวระบบการบริหารงานวิจัย ตามระเบียบใหม่ ณ หอประชุมเกษม 14 กุมภา นี้

 •  ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

     - อจพ. อจพ. จัดบรรยาย ทิศทางการบริหารงานวิจัยและพัฒนา กฟผ. ยุค 4.0

 •  ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 4 วันที่  3 มีนาคม 2560

    - อจพ. จัดพิธีมอบรางวัลผลงานที่คิดค้นหรือประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2559

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 5 วันที่ 28 มีนาคม 2560

    -  อจพ. บรรยายงานวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมเขาแหลม 1 เขื่อนวชิราลงกรณ

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 6 วันที่ 4 เมษายน 2560

    -  อจพ. นำทีมนักวิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. คว้า 4 รางวัล จากเวที 45 th Internation Exhibition of Invention of Geneva

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 7 วันที่ 25 เมษายน 2560

    - นักวิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรของ วช. จากเวทีประกวดแสดงผลงาน ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 8 วันที่ 28 เมษายน 2560

    - อจพ. เชิญชวนรับชมรายการ Smart Energy ช่อง 32 ไทยรัฐทีวี ในการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ กฟผ.

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 9 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

     - อจพ. จัดงานบรรยาย ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ แนวทางการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ภายในสายงาน

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 10 วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

     - ชผน. ต้อนรับคณะทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในการเยี่ยมชมรถไฟฟ้าดัดแปลง กฟผ.

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 11 วันที่ 6 มิถุนายน 2560

    - ชผน. เปิดงาน "วิจัยพลังงานสู่การใช้งานจริงอย่างยั่งยืน ปีที่ 3" ภายใต้กรอบหัวข้อ เทคโนโลยีเปลี่ยนพลิกโฉมระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 12 วันที่ 26 มิถุนายน 2560

    - กฟผ. - สวทช. ลงนามสัญญาร่วมสนับสนุนงานวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือการดัดแปลง

 •  ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 13 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

    - อจพ. จัดงานบรรยาย แนวทางการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 •  ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 14 วันที่ 29 สิงหาคม 2560

    - อจพ. นำคณะผู้วิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. เข้าร่วม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 15 วันที่ 31 สิงหาคม 2560

    - ประชาสัมพันธ์ อจพ. รับสมัคร "นักรบ กฟผ. พันธ์ใหม่" ร่วมวิจัยพัฒนาพลังงานใหม่ กับ รศ.ดร.สุธี อักษรกิตติ์ "ไอน์สไตน์ เมืองไทย"

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 16 วันที่ 8 กันยายน 2560

    - อจพ. ส่งผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 17 วันที่ 12 กันยายน 2560

    - อจพ. ให้การต้อนรับคณะครูและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทร ในการเยี่ยมชมรถไฟฟ้าดัดแปลงของ กฟผ.

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 18 วันที่ 20 กันยายน 2560

    - อจพ. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน 50thPSU Engineering Excellence : Thailand 4.0

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 19 วันที่  4 ตุลาคม 2560

    - อจพ. ส่งนักประดิษฐ์ กฟผ. คว้า 8 รางวัล จากเวที 13thTaipei International Invention Show & Technomart

 • ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 20 วันที่  24 ตุลาคม 2560

    - กฟผ. ร่วมงานแถลงข่าวกับ วช. หลัง คว้ารางวัลใหญ่จาก 2 เวทีประกวดระดับนานาชาติ

 •  ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 21 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

    กฟผ. - กรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมศึกษาดูงานด้านการผลิตและระบบส่งไฟฟ้า กฟผ.

 •  ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 22 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

     - คนวพ. ครั้งที่ 6/2560 ณ โรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง - สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

 •  ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 23 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

     กฟผ. และ สดร. ลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม โครงการลดผลกระทบจากมลภาวะทางแสงที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

 •  ข่าววิจัยและพัฒนาปีที่ 11 ฉบับที่ 24 วันที่ 12 ธันวาคม 2560

     คณะนักประดิษฐ์ กฟผ. คว้า 5 รางวัล ในเวทีนานาชาติ สาธารณรัฐเกาหลี SIIF 2017

 

research20