การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

3727891
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
556
395
1806
8402
11981

การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ประจำปี 2566

 

 ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 สื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กฟผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 รายละเอียดแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กฟผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานองค์กรคุณธรรม

 ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กฟผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

 สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม กฟผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 บุคคลต้นแบบที่มีการปฏิบัติสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2566

 โครงการต้นแบบที่มีความโดดเด่นในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2565

 แนวทางการขับเคลื่อน กฟผ. องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม

      กฟผ. องค์กรคุณธรรมต้นแบบ

      ENGY มีเรื่องเล่า ตอน EGAT No Gift Policy

      การดำเนินงานด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล กฟผ.

 เอกสาร/คู่มือที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม

      แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

      สรุปสาระสำคัญแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

      คู่มือการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

      คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

 

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter

กฟผ. ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ และ กฟผ. จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อการวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อได้รับอนุญาตจากท่าน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ. ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้ กฟผ. บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ เพื่อทำให้การสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น