การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2324645
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
164
245
516
1679
5805

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (ส่วนเพิ่ม) ระยะที่ 1

การรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำ

ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธรโรงไฟฟ้าแบบไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 3 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9

คณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้

ของระบบไฟฟ้าจัดประชุมเพื่อบูรณาการการสื่อสารภารกิจร่วมกัน

ทั้ง 3 การไฟฟ้า ประจำปี 2563

 

 

 

 

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter