การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2322737
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
84
129
1249
5576
6824

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  • มีการรายงานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
มีการจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่สำคัญ เพื่อให้ผู้อนุมัติได้พิจารณาพร้อมบันทึกขออนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter