การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2546924
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
5730
4236
9966
85801
105175

สถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการส่งทดสอบ ประจําปี 2564

ลำดับ ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 ตู้เย็น 5 3 23 12                 43
2 เครื่องปรับอากาศ 41 200 68 55                 364
3 พัดลมไฟฟ้า 1 4 6 2                 13
4 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 3 - - -                 3
5 เครื่องซักผ้าถังตั้งถังเดี่ยว - - 3 -                 3
6 เครื่องซักผ้าถังตั้งถังคู่ 1 - - -                 1
7 ครื่องซักผ้าถังนอน 11 5 1 10                 27
8 กาต้มน้ำไฟฟ้า 2 1 - -                 3
9 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า - - - -                 0
10 เตาไมโครเวฟ - - - -                 0
11 เตาไมโครเวฟแบบเหนี่ยวนำ - - - -                 0
12 เตารีดไฟฟ้า - - 1 -                 1
13 เครื่องทำน้ำอุ่น 5 2 8 -                 15
14 เครื่องรับโทรทัศน์ On Mode - - - -                 0
15 ตู้แช่แสดงสินค้า 11 12 6 -                 29
16 กระทะไฟฟ้า 2 1 - -                 3
17 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 3 4 3 -                 10
18 หลอด LED - 1 1 1                 3
19 หลอด CFL - - - -                 0
20 ตู้น้ำร้อนน้ำเย้นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค      - - - -                 0
21 เสื้อผ้าและผ้า - - 1 -                 1
22 จักรยานยนต์ไฟฟ้า 1 - - -                 1
รวมทุกประเภท  86 233 121 80                 520

 

  สถิติการให้บริการส่งทดสอบ ปี 2563

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter