การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2426138
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
1011
3719
1011
70190
32982

สถิติการให้บริการ

                                        สถิติการให้บริการส่งทดสอบ ประจําปี 2564

ลำดับ ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 ตู้เย็น 5 3 23                   31
2 เครื่องปรับอากาศ 41 200 68                   309
3 พัดลมไฟฟ้า 1 4 6                   11
4 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 3 - -                   3
5 เครื่องซักผ้าถังตั้งถังเดี่ยว - - 3                   3
6 เครื่องซักผ้าถังตั้งถังคู่ 1 - -                   1
7 ครื่องซักผ้าถังนอน 11 5 1                   17
8 กาต้มน้ำไฟฟ้า 2 1 -                   3
9 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า - - -                   0
10 เตาไมโครเวฟ - - -                   0
11 เตาไมโครเวฟแบบเหนี่ยวนำ - - -                   0
12 เตารีดไฟฟ้า - - 1                   1
13 เครื่องทำน้ำอุ่น 5 2 8                   15
14 เครื่องรับโทรทัศน์ On Mode - - -                   0
15 ตู้แช่แสดงสินค้า 11 12 6                   29
16 กระทะไฟฟ้า 2 1 -                   3
17 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 3 4 3                   10
18 หลอด LED - 1 1                   2
19 หลอด CFL - - -                   0
20 ตู้น้ำร้อนน้ำเย้นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค      - - -                   0
21 เสื้อผ้าและผ้า - - 1                   1
22 จักรยานยนต์ไฟฟ้า 1 - -                   1
รวมทุกประเภท  86 233 121                   440

 

  สถิติการให้บริการส่งทดสอบ ปี 2563

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter