การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2426060
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
933
3719
933
70112
32982

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ปี 2564

การรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter