การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2324647
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
166
245
518
1681
5805

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2563


Key Message ธรรมาภิบาล

ประจำเดือนมกราคม 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ประจำเดือนมีนาคม 2563

ประจำเดือนเมษายน 2563

ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 

 


Audit Alert

ตอนค่าใช้จ่ายเดินทางกรณีเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง ตอนข้อพึงระวังการบันทึกข้อมูลการเบิกค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลเอกชน ผู้ป่วยนอก (3,600) ด้วยตนเอง ตอนการจัดเก็บเอกสาร การเบิกค่ารักษาพยาบาลสถานพยาบาลเอกชน ผู้ป่วยนอก (3,600) Online ตอนมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช่จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ตอนแนวทางปฏิบัติในการควบคุมพัสดุกรณีพัสดุเกินบัญชี  ตอนการควบคุมการใช้อาวุธปืน

 


อุทาหรณ์ก่อนทำผิด

ตอนแล้วฉันจะได้อะไรบ้างมั๊ย ตอนกรณีเบิกค่าเครื่องดื่มโดยใช้ใบเสร็จรับเงินปลอม ตอน Work From Home อย่างไรไม่ให้ผิดวินัย กฟผ. 

 

 
 
 
 
 

กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2562

ค่านิยมองค์การ SPEED

ค่านิยมประจำเดือนมกราคม 2562 ค่านิยมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ค่านิยมประจำเดือนมีนาคม 2562 ค่านิยมประจำเดือนเมษายน 2562 ค่านิยมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ค่านิยมประจำเดือนมิถุนายน 2562

 

Audit Alert

Audit Alert 1/2562 Audit Alert 2/2562 Audit Alert 3/2562 Audit Alert 4/2562 Audit Alert 5/2562 Audit Alert 6/2562

 

อุทาหรณ์ก่อนทำผิด

ตอนพี่ดุนะหนูจะโดดงานเหรอ ตอนรักต้องห้าม ตอนวันหนึ่งฉันเดินเข้าคุก

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter