การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

3185458
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
3481
2443
18231
5924
96136

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2565

 

ครั้งที่ วันที่

ครั้งที่ 1/2565

17 กุมภาพันธ์ 2565 
ครั้งที่ 2/2565

23 พฤษภาคม 2565 

ครั้งที่ 3/2565 17 สิงหาคม 2565
ครั้งที่ 4/2565 16 พฤศจิกายน 2565

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ปี 2564

 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ.

ฉบับปรับปรุง ปี 2564 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ.
ฉบับปรับปรุง ปี 2564 

คู่มือส่งเสริมองค์การคุณธรรมต้นแบบ กฟผ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ประกาศ กฟผ. ที่ 8/2565 เรื่อง นโยบายการรับและให้ของขวัญ 

ประกาศ กฟผ. ที่ 21/2564 เรื่อง กฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ

ประกาศ กฟผ. ที่ 14/2564 เรื่อง นโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม

ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 413 ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศ กฟผ. ที่ 13/2564 เรื่อง นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน

ประกาศ กฟผ. ที่ 12/2564 เรื่อง นโยบายการบริหารสิทธิของหน่วยงานกำกับดูแล

ประกาศ กฟผ. ที่ 11/2564 เรื่อง นโยบายด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่หน่วยงานกำกับดูแล

ประกาศ กฟผ. ที่ 2/2564 เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศ กฟผ. ที่ 2/2564 เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล

Read more...

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter

กฟผ. ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ และ กฟผ. จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อการวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อได้รับอนุญาตจากท่าน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ. ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้ กฟผ. บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ เพื่อทำให้การสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น