หน้าหลัก

Microsoft Teams


11654011582372
Download Teams
บนอุปกรณ์ที่รองรับ
1585105672692
ขั้นตอนการใช้งาน
EGAT MS Teams 
คู่มือสำหรับผู้เริ่มต้น

 EP.1

 Microsoft Teams คืออะไรและแนะนำใช้งานเบื้องต้น  ep1
 EP.2  การสร้างกลุ่ม Group Chat หรือ Team Chat  ep2
 EP.3  แนะนำการ Chat และส่งไฟล์เพื่อทำงานพร้อมกัน  ep3
 EP.4  การสร้างกรุ๊ปแชท เชิญเพื่อนเข้ากลุ่มแบบเห็นประวัติแชท และไฟล์แชร์ย้อนหลัง  ep4
 EP.5  จัดการประชุมทำ Video Conference และบันทึกวีดีโอการประชุมแบบง่ายๆ  ep5
 EP.6  เข้าประชุมออนไลน์พร้อม Blur ฉากหลัง  ep6
 EP.7  อยากรู้ใครเป็นใครใน Microsoft Teams  ep7
 EP.8  การสร้าง Live ฺBroadcast ผ่าน Microsoft Teams  ep8
 EP.9  วิธีการนัดหมาย และเข้าร่วมประชุมบน Microsoft Teams ผ่านเว็บเบราว์เซอร์  ep9
 EP.10  การสร้าง Poll/Vote ใน Microsoft Teams (ตอนที่ 1/2)  ep10
 EP.11  การสร้าง Poll/Vote ใน Microsoft Teams (ตอนที่ 2/2) การใช้ Polly App  ep11
 คู่มือ  Evolution of Work  manual 02
จัดทำโดย : ผู้ช่วยผู้ว่าการเทคโนโลยีสารสนเทศ