การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

3696606
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
165
444
2932
609
12726

สถิติการให้บริการ 2566

ลำดับ ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 ตู้เย็น 10 6 34 18 8 11 18 13 9 - - - 126
2 เครื่องปรับอากาศ 87 33 34 64 33 29 52 68 170 - - - 570
3 เครื่ิองปรับอากาศหลายชุดแฟนคอยล์ 0 0 0 0 7 0 0 0 0 - - - 7
4 พัดลมไฟฟ้า 1 4 4 2 15 6 1 17 2 - -   52
5 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - - - 2
6 เครื่องซักผ้าถังตั้งถังเดี่ยว 3 9 6 0 12 5 3 4 4 - - - 46
7 เครื่องซักผ้าถังตั้งถังคู่ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - 2
8 ครื่องซักผ้าถังนอน 3 4 0 0 12 2 1 2 0 - - - 24
9 กาต้มน้ำไฟฟ้า 1 0 0 0 0 0 0 3 0 - - - 4
10 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
11 เตาไมโครเวฟ 0 0 0 0 1 0 0 3 0 - - - 4
12 เตาไมโครเวฟแบบเหนี่ยวนำ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2
13 เตารีดไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
14 เครื่องทำน้ำอุ่น 1 0 17 0 4 19 19 0 6 - - - 66
15 เครื่องรับโทรทัศน์ On Mode 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - - - 9
16 ตู้แช่แสดงสินค้า 5 4 10 11 14 10 16 1 3 - - - 74
17 กระทะไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
18 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 0 2 3 0 0 1 0 1 1 - - - 8
19 หลอด LED 4 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - 6
20 หลอด CFL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
21 ตู้น้ำร้อนน้ำเย้นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค      5 0 1 0 0 1 0 0 0 - - - 7
22 เสื้อผ้าและผ้า 0 0 8 3 11 0 0 1 0 - - - 23
23 จักรยานยนต์ไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
24 เครื่องฟอกอากาศ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - 3
25 แบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบถอดสลับได้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
26 ผ้าม่าน 0 0 0 18 2 0 0 0 0 - - - 20
รวมทุกประเภท  124 163 117 117 120 86 110 114 204 0 0 0 1055

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter

กฟผ. ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ และ กฟผ. จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อการวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อได้รับอนุญาตจากท่าน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ. ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้ กฟผ. บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ เพื่อทำให้การสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น