การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

3795522
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
108
238
1212
10411
13493

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กฟผ. (ศปท.กฟผ.)

อำนาจหน้าที่ 

 

(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

(2) ทบทวนแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กฟผ. และจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล และด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต เสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม พิจารณาให้ความเห็นชอบ

(3) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแฏิบัติการฯ และการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมและการทุจริตประพฤติมิชอบ เพื่อรายงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ทุกไดตรมาส

(4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

 


 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter

กฟผ. ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ และ กฟผ. จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อการวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อได้รับอนุญาตจากท่าน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ. ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้ กฟผ. บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ เพื่อทำให้การสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น