การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2322736
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
83
129
1248
5575
6824

Infographic ธรรมาภิบาลของ กฟผ.

 ตอนที่ 1 : หลักธรรมาภิบาล กฟผ.ตอนที่ 2 : หลักนิติธรรม -- หลักคุณธรรมตอนที่ 3 : หลักความโปร่งใส -- หลักการมีส่วนร่วมตอนที่ 4 : หลักความรับผิดชอบ -- หลักความคู้มค่า

 

 
 
 
 
 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter