การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2426096
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
969
3719
969
70148
32982

Infographic ธรรมาภิบาลของ กฟผ.

 ตอนที่ 1 : หลักธรรมาภิบาล กฟผ.ตอนที่ 2 : หลักนิติธรรม -- หลักคุณธรรมตอนที่ 3 : หลักความโปร่งใส -- หลักการมีส่วนร่วมตอนที่ 4 : หลักความรับผิดชอบ -- หลักความคู้มค่า

 

 
 
 
 
 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter