การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2928623
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
970
978
970
28940
31946

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด

การให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม กฟผ. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

 

หลักธรรมาภิบาลของผู้ว่าการ กฟผ.

ในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง และเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้น พวกเราชาว กฟผ.ต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติต่ิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ดดยรวมขององค์การและประเทศชาติ โดยยึดหลัก "EGAT for ALL" กฟผ. เป็นของทุกคน ทำเพื่อทุกคน

 

คิดและทำในแบบ "พี่สิงห์"

ในการทำงานอยากให้ทุกคน "มองบวก"ไม่มองจุดอ่อนว่าเป็นปัญหา แต่จะทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นไร

 

CEO Talk

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ.

Town Hall คุยกับพี่ ๆ

ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวเปิดการอบรม

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ของเราใช้คุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา - We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. You can check out our privacy policy for more information.