การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

3754212
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
202
414
616
9260
12820

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด

การให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริม กฟผ. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

หลักธรรมาภิบาลของผู้ว่าการ กฟผ.

ในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง และเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้น พวกเราชาว กฟผ.ต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติต่ิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเป็นธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ดดยรวมขององค์การและประเทศชาติ โดยยึดหลัก "EGAT for ALL" กฟผ. เป็นของทุกคน ทำเพื่อทุกคน

คิดและทำในแบบ "พี่สิงห์"

ในการทำงานอยากให้ทุกคน "มองบวก"ไม่มองจุดอ่อนว่าเป็นปัญหา แต่จะทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์เช่นไร

CEO Talk

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ.

ผู้ว่าการ กฟผ. ชี้ทิศทางการดำเนินงานปี 2565

ผู้ว่าการ กฟผ. มอบนโยบาย

ผู้ว่าการ กฟผ. ร่วมผจญภัยไปกับการเปลี่ยนแปลง

ผู้ว่าการ กฟผ. แชร์ประสบการณ์ในการจัดทำยุทธศาสตร์

ผู้ว่าการ กฟผ. ลงพื้นที่พบปะผู้ปฏิบัติงาน

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter

กฟผ. ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ และ กฟผ. จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อการวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อได้รับอนุญาตจากท่าน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ. ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้ กฟผ. บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ เพื่อทำให้การสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น