การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2255921
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
128
137
307
2623
3585

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2563

 

 

ครั้งที่ วันที่

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2563

(วาระพิเศษ)

29 มกราคม 2563 
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2/2563 19 กุมภาพันธ์ 2563 
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2563 20 พฤษภาคม 2563 
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2563 16 สิงหาคม 2563 
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 5/2563 18 พฤศจิกายน 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Info_ethics 0 (final).png
  • Info_ethics 1 (final).png
  • Info_ethics 2 (final).png
  • Info_ethics 3 (final).png
  • Info_ethics 4 (final).png
  • Info_ethics 5 (final).png

 

 

นโยบายด้านธรรมาภิบาล กฟผ.

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter