การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2251266
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
30
151
753
1553
4107

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2562

 

ครั้งที่ วันที่
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2/2562 28 พฤษภาคม 2562 
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2562 17 กันยายน 2562 
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2562 16 ธันวาคม 2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Info_ethics 0 (final).png
  • Info_ethics 1 (final).png
  • Info_ethics 2 (final).png
  • Info_ethics 3 (final).png
  • Info_ethics 4 (final).png
  • Info_ethics 5 (final).png

 

 

นโยบายด้านธรรมาภิบาล กฟผ.

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter