การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2232875
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
35
416
2495
5343
3860

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2562

 

ครั้งที่ วันที่
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 1/2562 18 กุมภาพันธ์ 2562 
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 2/2562 28 พฤษภาคม 2562 
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 3/2562 21 สิงหาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ครั้งที่ 4/2562 20 พฤศจิกายน 2562

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านธรรมาภิบาล กฟผ.

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter