การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2426036
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
909
3719
909
70088
32982

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การชี้แจงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กฟผ. ประจำปี 2563

เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในปี 2564

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

  • การสื่อสารเผยแพร่การปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter