การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2923673
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
881
1266
3492
23990
31946

นโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ประกาศ กฟผ. ที่ 21/2564 เรื่อง กฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ 

ประกาศ กฟผ. ที่ 14/2564 เรื่อง นโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม

ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 413 ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศ กฟผ. ที่ 13/2564 เรื่อง นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน

ประกาศ กฟผ. ที่ 12/2564 เรื่อง นโยบายการบริหารสิทธิของหน่วยงานกำกับดูแล

ประกาศ กฟผ. ที่ 11/2564 เรื่อง นโยบายด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่หน่วยงานกำกับดูแล

ประกาศ กฟผ. ที่ 2/2564 เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศ กฟผ. ที่ 2/2564 เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล

บันทึกสั่งการ ที่ ผวก.12/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายการรับและให้ของขวัญ

ประกาศ กฟผ. ที่ 54/2563 เรื่อง นโยบายการรับและให้ของขวัญ

ประกาศ กฟผ. ที่ 47/2563 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ.

ประกาศ กฟผ. ที่ 39/2563 เรื่อง นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน ของ กฟผ.

ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 402 ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ

ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 347 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ กฟผ. ฝ่ายบริหาร และผู้ปฏิบัติงาน

บันทึกสั่งการ ที่ ผวก. 4/2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

ประกาศ กฟผ. ที่ 22/2561 เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นโยบายผู้ว่าการ : 5 คุณสมบัติหลักของคน กฟผ.

นโยบายผู้ว่าการ : ธรรมาภิบาล กฟผ.

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์ของเราใช้คุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา - We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. You can check out our privacy policy for more information.