การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

3767342
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
540
348
540
10067
12323

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2567

 

ครั้งที่ วันที่

ครั้งที่ 1/2567

27 มีนาคม 2567 

ครั้งที่ 2/2567

กำหนดการประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ครั้งที่ 3/2567

กำหนดการประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ครั้งที่ 4/2567

กำหนดการประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 

     
 

 

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ปี 2566

 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ.

ฉบับปรับปรุง ปี 2566 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ.
ฉบับปรับปรุง ปี 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 402 ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ

ประกาศ กฟผ. ที่ 5/2567 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ กฟผ. ที่ 4/2567 เรื่อง นโยบายการรับและให้ของขวัญ (ภาษาไทย)

ประกาศ กฟผ. ที่ 4/2567 เรื่อง นโยบายการรับและให้ของขวัญ (ภาษาอังกฤษ)

บันทึกสั่งการ ที่ ผวก. 3/2566 เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายการรับและให้ของขวัญ

ประกาศ กฟผ. ที่ 30/2566 เรื่อง กฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ

ประกาศ กฟผ. ที่ 29/2566 เรื่อง นโยบายการบริหารสิทธิของหน่วยงานกำกับดูแล

ประกาศ กฟผ. ที่ 28/2566 เรื่อง นโยบายเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม

ประกาศ กฟผ. ที่ 27/2566 เรื่อง นโยบายด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่หน่วยงานกำกับดูแล

Read more...

สถิติการให้บริการ ประจำปี 2565 (Old)

 

ลำดับ ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 ตู้เย็น 16 40 34 29 18 57 26 13 13 17 19 6 288
2 เครื่องปรับอากาศ 141 66 80 28 52 31 23 70 72 56 68 84 771
3 พัดลมไฟฟ้า 2 1 3 1 5 7 - 2 2 3 4 0 30
4 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า - - - 1 1 - - - - - 1 0 3
5 เครื่องซักผ้าถังตั้งถังเดี่ยว - - 14 1 11 10 11 8 17 8 3 0 83
6 เครื่องซักผ้าถังตั้งถังคู่ - - 3 2 7 4 6 - 1 2 5 2 32
7 ครื่องซักผ้าถังนอน - - 20 46 5 5 9 - 9 15 2 2 113
8 กาต้มน้ำไฟฟ้า 1 - - - - 2 1 - 1 - 0 0 5
9 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า - - - - - - - 1 - - 0 0 1
10 เตาไมโครเวฟ - - - 5 - 3 - - - 2 1 0 11
11 เตาไมโครเวฟแบบเหนี่ยวนำ - - 2 - - 1 - 2 - - 0 0 5
12 เตารีดไฟฟ้า - - - - - - - - - - 0 0 0
13 เครื่องทำน้ำอุ่น 1 1 3 1 4 4 1 6 4 8 1 0 34
14 เครื่องรับโทรทัศน์ On Mode - - - - - - - - - - 0 0 0
15 ตู้แช่แสดงสินค้า - 8 6 8 12 7 9 6 7 12 7 4 86
16 กระทะไฟฟ้า - - - - - 1 - - - - 0 1 2
17 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 1 - 1 3 1 - - - - 2 6 0 13
18 หลอด LED - - 1 - 8 - - - - - 0 0 9
19 หลอด CFL - - - - - - - - - - 0 0 0
20 ตู้น้ำร้อนน้ำเย้นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค      - - - - - 1 - - - - 0 0 1
21 เสื้อผ้าและผ้า 3 - - - - - - 1 - 1 2 0 7
22 จักรยานยนต์ไฟฟ้า - - - - - - - - - - 2 0 2
23 เครื่องฟอกอากาศ - - - - - - - - - - 0 0 0
รวมทุกประเภท  164 116 167 125 124 133 86 109 126 126 121 99 1,496

 

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter

กฟผ. ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ และ กฟผ. จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อการวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อได้รับอนุญาตจากท่าน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ. ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้ กฟผ. บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ เพื่อทำให้การสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น