การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

3754199
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
189
414
603
9247
12820

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2567

 

ครั้งที่ วันที่

ครั้งที่ 1/2567

27 มีนาคม 2567 

ครั้งที่ 2/2567

กำหนดการประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ครั้งที่ 3/2567

กำหนดการประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ครั้งที่ 4/2567

กำหนดการประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 

     
 

 

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ปี 2566

 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ.

ฉบับปรับปรุง ปี 2566 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ.
ฉบับปรับปรุง ปี 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 402 ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ

ประกาศ กฟผ. ที่ 5/2567 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ กฟผ. ที่ 4/2567 เรื่อง นโยบายการรับและให้ของขวัญ (ภาษาไทย)

ประกาศ กฟผ. ที่ 4/2567 เรื่อง นโยบายการรับและให้ของขวัญ (ภาษาอังกฤษ)

บันทึกสั่งการ ที่ ผวก. 3/2566 เรื่อง แนวปฏิบัติตามนโยบายการรับและให้ของขวัญ

ประกาศ กฟผ. ที่ 30/2566 เรื่อง กฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ

ประกาศ กฟผ. ที่ 29/2566 เรื่อง นโยบายการบริหารสิทธิของหน่วยงานกำกับดูแล

ประกาศ กฟผ. ที่ 28/2566 เรื่อง นโยบายเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม

ประกาศ กฟผ. ที่ 27/2566 เรื่อง นโยบายด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่หน่วยงานกำกับดูแล

Read more...

สถิติการให้บริการ ประจำปี 2566 (old)

ลำดับ ประเภท ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
1 ตู้เย็น 10 6 34 18 8 11 18 13 9 - - - 126
2 เครื่องปรับอากาศ 87 33 34 64 33 29 52 68 170 - - - 570
3 เครื่ิองปรับอากาศหลายชุดแฟนคอยล์ 0 0 0 0 7 0 0 0 0 - - - 7
4 พัดลมไฟฟ้า 1 4 4 2 15 6 1 17 2 - -   52
5 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 0 0 1 1 0 0 0 0 0 - - - 2
6 เครื่องซักผ้าถังตั้งถังเดี่ยว 3 9 6 0 12 5 3 4 4 - - - 46
7 เครื่องซักผ้าถังตั้งถังคู่ 1 0 0 0 1 0 0 0 0 - - - 2
8 ครื่องซักผ้าถังนอน 3 4 0 0 12 2 1 2 0 - - - 24
9 กาต้มน้ำไฟฟ้า 1 0 0 0 0 0 0 3 0 - - - 4
10 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
11 เตาไมโครเวฟ 0 0 0 0 1 0 0 3 0 - - - 4
12 เตาไมโครเวฟแบบเหนี่ยวนำ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 2
13 เตารีดไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
14 เครื่องทำน้ำอุ่น 1 0 17 0 4 19 19 0 6 - - - 66
15 เครื่องรับโทรทัศน์ On Mode 0 0 0 0 0 0 0 0 9 - - - 9
16 ตู้แช่แสดงสินค้า 5 4 10 11 14 10 16 1 3 - - - 74
17 กระทะไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
18 เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ 0 2 3 0 0 1 0 1 1 - - - 8
19 หลอด LED 4 0 0 0 0 2 0 0 0 - - - 6
20 หลอด CFL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
21 ตู้น้ำร้อนน้ำเย้นบริโภคและตู้น้ำเย็นบริโภค      5 0 1 0 0 1 0 0 0 - - - 7
22 เสื้อผ้าและผ้า 0 0 8 3 11 0 0 1 0 - - - 23
23 จักรยานยนต์ไฟฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
24 เครื่องฟอกอากาศ 2 0 0 0 0 0 0 1 0 - - - 3
25 แบตเตอรี่จักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบถอดสลับได้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0
26 ผ้าม่าน 0 0 0 18 2 0 0 0 0 - - - 20
รวมทุกประเภท  124 163 117 117 120 86 110 114 204 0 0 0 1055

 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter

กฟผ. ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ และ กฟผ. จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อการวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อได้รับอนุญาตจากท่าน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ. ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้ กฟผ. บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ เพื่อทำให้การสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น