การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

3727826
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
491
395
1741
8337
11981

การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2566

 

ครั้งที่ วันที่

ครั้งที่ 1/2566

8 กุมภาพันธ์ 2566 
ครั้งที่ 2/2566

18 พฤษภาคม 2566 

ครั้งที่ 3/2566 22 สิงหาคม 2566 
ครั้งที่ 4/2566 (วาระพิเศษ) 19 กันยายน 2566 
ครั้งที่ 5/2566 กำหนดการประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ปี 2564

 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ.

ฉบับปรับปรุง ปี 2565 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ.
ฉบับปรับปรุง ปี 2564

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 402 ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ

ประกาศ กฟผ. ที่ 30/2566 เรื่อง กฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ 

ประกาศ กฟผ. ที่ 29/2566 เรื่อง นโยบายการบริหารสิทธิของหน่วยงานกำกับดูแล 

ประกาศ กฟผ. ที่ 28/2566 เรื่อง นโยบายเพื่อการแข่งขันที่เป็นธรรม 

ประกาศ กฟผ. ที่ 27/2566 เรื่อง นโยบายด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่หน่วยงานกำกับดูแล 

ประกาศ กฟผ. ที่ 26/2566 เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตของ กฟผ. 

ประกาศ กฟผ. ที่ 12/2566 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ กฟผ. ที่ 6/2566 เรื่อง นโยบายการรับและให้ของขวัญ

ประกาศ กฟผ. ที่ 29/2565 เรื่อง นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน

Read more...

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter

กฟผ. ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ และ กฟผ. จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อการวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อได้รับอนุญาตจากท่าน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ. ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้ กฟผ. บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ เพื่อทำให้การสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น