การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

3185523
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
3546
2443
18296
5989
96136

 

     

 

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ. ฉบับปรับปรุง ปี 2564

 คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฟผ.

ฉบับปรับปรุง ปี 2564 

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ กฟผ.
ฉบับปรับปรุง ปี 2564 

คู่มือส่งเสริมองค์การคุณธรรมต้นแบบ กฟผ.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

ประกาศ กฟผ. ที่ 8/2565 เรื่อง นโยบายการรับและให้ของขวัญ 

ประกาศ กฟผ. ที่ 21/2564 เรื่อง กฎบัตรและมาตรฐานด้านบริการ

ประกาศ กฟผ. ที่ 14/2564 เรื่อง นโยบายการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม

ข้อบังคับ กฟผ. ฉบับที่ 413 ว่าด้วย การกำกับดูแลกิจการ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศ กฟผ. ที่ 13/2564 เรื่อง นโยบายการจัดการข้อร้องเรียน

ประกาศ กฟผ. ที่ 12/2564 เรื่อง นโยบายการบริหารสิทธิของหน่วยงานกำกับดูแล

ประกาศ กฟผ. ที่ 11/2564 เรื่อง นโยบายด้านการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีแก่หน่วยงานกำกับดูแล

ประกาศ กฟผ. ที่ 2/2564 เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล (ภาษาอังกฤษ)

ประกาศ กฟผ. ที่ 2/2564 เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีธรรมาภิบาล

Read more...
 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter

กฟผ. ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ และ กฟผ. จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อการวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อได้รับอนุญาตจากท่าน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฟผ. ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมด จะหมายความว่าท่านยินยอมให้ กฟผ. บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ เพื่อทำให้การสำรวจหน้าเว็บและการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น