ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งประดิษฐ์ กฟผ. คว้าเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ ในงาน Worldinvent 22+23 Singapore (WoSG)

สิ่งประดิษฐ์ กฟผ. คว้าเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ ในงาน Worldinvent 22+23 Singapore (WoSG)

นายเมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ (ชยอ.) ทำการแทน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.)

เปิดเผยถึงความมุ่งมั่นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ทั่วทั้งองค์การ พัฒนาผลงานวิจัย นวัตกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย โดย กฟผ. นำทีมโดย นายอภิวัฒน์ วงศ์ภาคำ หัวหน้ากองส่งเสริมนวัตกรรมและการจัดการความรู้ (กสจ-ย.) ยกทัพนักประดิษฐ์คว้าเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ จากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงาน ในเวทีสำคัญระดับนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์ “Worldinvent 22+23 Singapore” (WoSG) เมื่อต้นกันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีนักวิจัยและนักประดิษฐ์จากทั่วโลกกว่า 10 ประเทศ เข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงานกว่า 100 ผลงาน

          นอกจากนี้ กฟผ. ได้ส่งผลงานการประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดผลงานที่คิดค้น หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นประโยชน์แก่ กฟผ. ประจำปี 2565 จำนวน 1 ผลงาน ได้แก่ ผลงาน “การตรวจสอบ Field Circuit Breaker ด้วยการวิเคราะห์เสียง” โดยเขื่อนศรีนครินทร์ (อขศ.) เข้าร่วมประกวดในเวทีดังกล่าว โดยได้รับรางวัล Silver Medal และรางวัลพิเศษ Outstanding Award จาก Citizen Innovation ประเทศสิงคโปร์ สำหรับผลงานดังกล่าว เป็นเทคโนโลยีการจดจำเสียงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าสนใจที่จะนำมาใช้ในการกำหนดสถานะของ Field Circuit Breaker สำหรับเตรียมการบำรุงรักษาอุปกรณ์ ทีมงานใช้ Machine Learning ในการวิเคราะห์เสียงการทำงานของ Field Circuit Breaker เพื่อช่วยให้ทีมงานบำรุงรักษาพิจารณาสถานะของ Breaker ว่าปกติ หรือควรเริ่มทำการบำรุงรักษาแล้ว ซึ่งช่วยลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดจากการสังเกตผ่านระบบประสาทสัมผัสของผู้ปฏิบัติงาน ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อม การทำงานที่ปลอดภัย ไม่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังรบกวน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนซ่อมบำรุง การจัดการอะไหล่ ลดโอกาสเกิดค่าปรับจากความไม่พร้อมของหน่วยผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และยังช่วยลดปัญหา การถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อีกด้วย

 

         

        รางวัลนวัตกรรมที่ได้รับจาก “Worldinvent 22+23 Singapore” (WoSG) นับเป็นความภาคภูมิใจของ กฟผ. และคนไทย โดย กฟผ. พร้อมสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ไอเดีย สร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อภารกิจขององค์การ และประชาชนไทยต่อไป เพื่อมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ดังวิสัยทัศน์ของ กฟผ. ที่ว่า“Innovate Power Solutions for a Better Life” ชยอ. กล่าว

ที่มา : EGAT Today

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ปิยะ โรจน์ฤทธิไกร

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 10 อาคาร  ท.103

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

000884
Today: 1
This Week: 56
This Month: 212
Total: 884