ข่าวประชาสัมพันธ์

กฟผ. คว้า “เหรียญทองแดง” และรางวัลพิเศษ ในงาน Taiwan Innotech Expo 2023 (TIE 2023)

กฟผ. คว้า “เหรียญทองแดง” และรางวัลพิเศษ ในงาน Taiwan Innotech Expo 2023 (TIE 2023)

นายเมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ (ชยอ.) ทำการแทน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) เปิดเผยว่า กฟผ. ส่งเสริมการคิดค้น พัฒนา ประดิษฐ์นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุน

ภารกิจในการรักษาความมั่นคง ด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรมพลังงาน โดยคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ กฟผ. จับมือกับสำนักงาน การวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานร่วมกับนักวิจัยและนักประดิษฐ์จากนานาประเทศกว่า 500 ผลงาน และคว้า 2 รางวัลนวัตกรรม จากเวที “Taiwan Innotech Expo 2023” (TIE 2023) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2566 ณ Taipei World Trade Center กรุงไทเป ไต้หวัน ประกอบด้วย Bronze Medal 1 รางวัล และรางวัลพิเศษ จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association ประเทศอินโดนีเซีย 1 รางวัล

          รางวัลเหรียญทองแดง และรางวัลพิเศษจากประเทศอินโดนีเซีย จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ กฟผ. เรื่อง ระบบทดสอบอัตโนมัติสำหรับไดเร็คชั่นแนลเซอร์โวคอนโทรลวาล์วหลายขนาด (Automated Testing System for Various Sizes of Directional Servo Control Valve) โดย โรงไฟฟ้าวังน้อย ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์ Servo Control Valve ที่ใช้ควบคุมวาล์วเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขตัวเดิมกลับมาใช้ใหม่ ลดค่าใช้จ่าย ในการเปลี่ยน Spare Part ใหม่ โดยจากประมาณ 300,000 บาท (8,600 USD) เหลือเพียง 30,000 บาท (860 USD) ลดลงเป็น 10 เท่า อีกทั้งยังช่วยลดขยะ Electronics ได้อีกด้วย ช่วยให้การคืนระบบสามารถตอบสนองความต้องการไฟฟ้า ที่มีในปัจจุบัน ซึ่งปัจจุบันนอกจากที่เราใช้ที่โรงไฟฟ้าวังน้อยแล้ว ยังนำไปใช้ในส่วนงานของ EGAT Business เพื่อช่วยวิเคราะห์ การทำงานของวาล์ว หลังจากมีงาน Major Overhaul อีกด้วย

       

          TIE เป็นเวทีการประกวดและนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์ นักวิจัย นักลงทุน และนักวิชาการจากนานาประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนขนาดใหญ่ของไต้หวัน จัดขึ้นโดย The Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ภายใต้การสนับสนุนของหน่วยงานหลักของไต้หวัน ประกอบด้วย กระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงกลาโหม กระทรวงการศึกษา กระทรวงแรงงาน สภาการเกษตร สภาพัฒนาแห่งชาติไต้หวัน สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม และสถาบันการศึกษาแห่งชาติ ของไต้หวัน เป็นต้น และในโอกาสเดียวกัน นายสัณห์ อรุณรักษ์ติชัย รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจ ณ ไทเป และ Mr. Rifqi Ansari, Director of Industry Department, Indonesian Economic and Trade Office to Taipei ได้มาเยี่ยมชมผลงาน พร้อมให้กำลังใจนักประดิษฐ์ กฟผ. อีกด้วย “ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ กฟผ. จึงพร้อมเป็น อีกหนึ่งหน่วยงานที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มความมั่นคงระบบไฟฟ้า ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยสู่ความยั่งยืนต่อไป” ชยอ. กล่าวย้ำในตอนท้าย

Source : EGAT Today

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ปิยะ โรจน์ฤทธิไกร

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 10 อาคาร  ท.103

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

000884
Today: 1
This Week: 56
This Month: 212
Total: 884