ข่าวประชาสัมพันธ์

ENZY One Platform คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมบริการและการแก้ปัญหา จากเวที IIA 2023 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน

นวัตกรรม ENZY One Platform ของ กฟผ. คว้ารางวัล The Winner for the Prestigious International Innovation Awards (IIA) 2023 ด้าน Service & Solution 
ณ กรุงไทเป ไต้หวัน แสดงถึงศักยภาพด้านนวัตกรรมของคนไทยที่ได้รับ การยอมรับในระดับนานาชาติ

 

          นายเมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ (ชยอ.) ทำการแทน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.) เปิดเผยว่า กฟผ. ส่งเสริมการคิดค้น พัฒนา ประดิษฐ์นวัตกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนภารกิจในการรักษาความมั่นคง ด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ มุ่งสู่องค์การนวัตกรรมพลังงาน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.) จึงได้ส่งผลงานนวัตกรรม “ENZY One Platform” เข้าร่วมประกวดในงาน International Innovation Awards 2023 (IIA 2023) และคว้ารางวัล The Winner for the Prestigious International Innovation Awards (IIA) 2023 ด้าน Service & Solution จาก Enterprise Asia เพื่อยกย่องเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นในประเภทผลิตภัณฑ์ บริการและการแก้ปัญหา โดยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. สังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (อพธ.) ฝ่ายจัดการธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน (อธพ.) และฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบดิจิทัล (อจท.) เข้าร่วมรับรางวัลจาก Mr. Richard Tsang, President of Enterprise Asia เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรม Hilton Taipei Sinban กรุงไทเป ไต้หวัน ซึ่งงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 และ กฟผ. ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานนี้เป็นปีแรก

 

 

          ENZY One Platform เป็นการพัฒนาโครงสร้างและรูปแบบการรับ - ส่งข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการพลังงาน (ENZY Platform) เพื่อใช้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน รวมไปถึงการขยายผลเพื่อรองรับบริการอื่น ๆ เช่น Smart Street Light EMS และ Carbon Credit เพื่อตอบโจทย์นโยบาย Net Zero ของภาครัฐ โดยผู้ใช้งานสามารถติดตามการใช้พลังงาน แบบ Real-Time และแบบย้อนหลัง รวมถึงควบคุมอุปกรณ์ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดค่าใช้จ่าย ได้อย่างน้อย 15% ของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของระบบปรับอากาศ นอกจากนี้ระบบบริหารจัดการพลังงานยังมีความสามารถ ในการให้คำแนะนำรูปแบบการประหยัดพลังงาน ซึ่งหากผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะช่วยให้ประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เงินลงทุนสำหรับผู้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเท่ากับ 150,000 บาท ต่อโครงการ จะให้ผลตอบแทนแก่ กฟผ. ประมาณ 30% ต่อโครงการ

          สำหรับ International Innovation Awards เป็นเวทีการประกวดและนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์ นักวิจัย จากนานาประเทศในแถบเอเชีย จัดขึ้นโดย Enterprise Asia เพื่อยกย่องนวัตกรรมที่โดดเด่นในประเภทผลิตภัณฑ์ บริการ และการแก้ปัญหา ตลอดจนองค์กรและวัฒนธรรมทั่วโลก โดยการเสนอชื่อเข้าร่วมประกวดจะต้องได้รับเชิญจาก Enterprise Asia และผ่านการคัดเลือกและอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาเท่านั้น ซึ่งการประกวดนี้เป็นการจัดแสดงนวัตกรรมที่โดดเด่น และก่อให้เกิดนวัตกรรมที่ก้าวหน้าสำหรับองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก โดยผู้ชนะจะถูกตัดสินผ่านการให้คะแนนโดยคณะกรรมการ อิสระที่มีชื่อเสียง

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ปิยะ โรจน์ฤทธิไกร

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 10 อาคาร  ท.103

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

000884
Today: 1
This Week: 56
This Month: 212
Total: 884