ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.) จัดงานรัฐกิจสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. ประจำปี 2566

 

เมื่อวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.) ได้จัดงานรัฐกิจสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. ประจำปี 2566 ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชบภาวัฒนา โดยมีนายสุพัฒนพงศ์ สิกขาบัณฑิต ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (ช.อวน.) เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้วิจัยจากหน่วยงานสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยต่างๆ และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เข้าร่วมงานรัฐกิจสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา ในวันดังกล่าวได้มีการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานกลาง กฟผ, อ่างพักน้ำตอนบนเขายายเที่ยง, โรงไฟฟ้ากังหันลม, โรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับลำตะคองชลภาวัฒนา และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. 
ลำตะคอง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานผ่านสัมมนา 3 หัวข้อ ดังนี้

ㆍ แนวทางงานวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ㆍการสืบค้นสิทธิบัตรในงานวิจัย โดยเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ㆍ เทคโนโลยีพลาสมาและฟิวชันสำหรับการผลิตไฟฟ้า

       เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของ กฟผ. และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในภารกิจ แนวทางงานวิจัย กระบวนการดำเนินงานโครงการวิจัยของ กฟผ. ให้กับผู้วิจัยจากสถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมทั้ง แลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็น ด้านปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 73 ท่าน จากหน่วยงานภายนอกทั้งหมด 15 หน่วยงาน

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ปิยะ โรจน์ฤทธิไกร

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 10 อาคาร  ท.103

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

000615
Today: 1
This Week: 1
This Month: 100
Total: 615