การกำกับดูแลกิจการที่ดี

จำนวนผู้เข้าชม

2250471
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
68
101
758
758
4107

 

 

บทความธรรมาภิบาล

 

ไฟล์แนบ     ดู    
Infographic ธรรมาภิบาล กฟผ. 
มารู้จักธรรมาภิบาลกันดีกว่า ตอนที่ 1 searchicon
มารู้จักธรรมาภิบาลกันดีกว่า ตอนที่ 2 หลักการมีส่วนร่วม searchicon
มารู้จักธรรมาภิบาลกันดีกว่า ตอนที่ 3 หลักความโปร่งใส searchicon
มารู้จักธรรมาภิบาลกันดีกว่า ตอนที่ 4 หลักนิติธรรม searchicon
มารู้จักธรรมาภิบาลกันดีกว่า ตอนที่ 5 ความหมายสั้นๆ ของ 6 หลักการธรรมาภิบาล searchicon
มารู้จักธรรมาภิบาลกันดีกว่า ตอนที่ 6 หลักคุณธรรม searchicon
มารู้จักธรรมาภิบาลกันดีกว่า ตอนที่ 7 หลักความคุ้มค่า searchicon
มารู้จักธรรมาภิบาลกันดีกว่า ตอนที่ 8 หลักความรับผิดชอบ searchicon
ผู้นำ (Leader) searchicon
ทิศทางธรรมาภิบาลของธุรกิจไทย searchicon
แนวทางสู่องค์กรที่มีจริยธรรมสูง (Highly Ethical Organization) searchicon
จิตสำนึกธรรมาภิบาล searchicon
จริยธรรม จรรยาบรรณ คุณธรรม กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี searchicon
GRC กลยุทธ์ใหม่ในการบริหารเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร searchicon
การสร้างธรรมาภิบาล searchicon
ธุรกิจสีขาว searchicon
GRC กับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลองค์กรในยุคโลกาภิวัตน์ searchicon
ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาองค์การ searchicon
การเสริมสร้างหลักความโปร่งใส และหลักการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ กฟผ. searchicon
ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล searchicon
กระบวนการส่งมอบคุณค่าในงานของ กฟผ. อย่างมีธรรมาภิบาล searchicon


 

bn ministry of Finance

 

bn nacc

 

bn sepo

 

bn opdc

bn ministry of energy

bn moralcenter