ข่าวประชาสัมพันธ์

สิ่งประดิษฐ์ กฟผ. คว้าเหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ ในงาน Worldinvent 22+23 Singapore (WoSG)

นายเมธาวัจน์ พงศ์รดาภิรมย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการยุทธศาสตร์องค์การ (ชยอ.) ทำการแทน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ (รวย.)

ทีมนักประดิษฐ์ กฟผ. ร่วมนำผลงานนวัตกรรม ในงาน Powerex Asia 2023

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (อวน.) นำทีมโดยนายทวีศักดิ์ ศิริสืบ หัวหน้ากองวิจัย และนวัตกรรมธุรกิจใหม่ (กวนม-ย.) ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบข้อมูล : ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บไซต์ : ปิยะ โรจน์ฤทธิไกร

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 10 อาคาร  ท.103

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
53 หมู่ 2 ถ.จรัญสนิทวงศ์ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

000884
Today: 1
This Week: 56
This Month: 212
Total: 884